Departamente si sectii

SERVICIU CERCETARE SI PLANIFICARE IN DOMENIUL GOSPODARIRII APELOR

Cercetări suport în vederea planificării în domeniul gospodăririi apelor (necesare pentru fundamentarea deciziilor, politicilor și strategiilor în domeniu); Cercetări suport pentru implementarea Directivei Inundații 2007/60/EC; Asigura suportul stiintific in coordonarea elaborarii diverselor planuri la nivelul celor 11 Administratii Bazinale de Apa ale Administratiei Nationale „Apele Romane”; Studii de gospodărire...

Secția de Hidrologie, Hidrometrie fluviul Dunărea și Marea Neagră

Activități / produse realizate Studii pentru determinarea debitelor de apă și nivelurilor cu diferite probabilități de depășire (maxime, minime), necesare pentru dimensionarea lucrărilor hidrotehnice; Efectuarea măsurătorilor hidrologice expediționare pe fluviul Dunărea: pentru determinarea debitelor lichide pe cursul principal, brațe și canale din deltă; obținerea profilelor transversale batimetrice cu echipamentul ADCP...

Atlasul secarii raurilor din Romania

Atlasul secării râurilor din România conține hărți tematice asupra apariției fenomenelor de secare în regim natural de scurgere pe cursurile de apă cadastrate, fiind realizat în cadrul PROGRAMULUI DE ACTIVITĂŢI DE HIDROLOGIE, HIDROGEOLOGIE ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ PENTRU ANUL 2019, Tema A6, Finalizarea și publicarea Atlasului Secării râurilor din România. Fenomenele...

Centrul National de Prognoze Hidrologice

Elaborează prognoze hidrologice de scurtă, medie şi lungă durată şi avertizări hidrologice asupra fenomenelor periculoase (viituri, viituri rapide, secete, fenomene de iarnă) pentru râurile interioare şi Dunăre, pe baza informaţiilor din reţeaua hidrologică şi meteorologică naţională şi pe baza prognozelor meteorologice. Elaborează, editează şi diseminează buletine hidrologice zilnice privind...

Sectia Baze de Date si Gis

Bazele de Date create de INHGA pe suport electronic si administrate de catre acesta, sunt gestionate prin intermediul aplicatiilor si programelor informatice specifice, in mod organizat pe baza Sistemelor Relationale de Gestiune a Bazelor de Date, fiind proprietate intelectuala a Institutului National de hidrologie si de Gospodarire a Apelor. Acestea contin date...

Serviciu Telecomunicatii Hidro, Exploatare si Service Statii Automate

Asigurarea întreţinerii în vederea bunei funcţionări a aparaturii automate de măsurare a principalilor parametri hidrometrici (nivel apă, temperatură apă, temperatură aer, precipitaţii) aparţinând INHGA şi / sau partenerilor (ANAR, MMP); Asigurarea întreţinerii căilor de comunicaţie a datelor dintre echipamentele automate de măsurare şi centrele de colectare a datelor; Asigurarea asistenţei tehnice în domeniul dotării cu aparatură şi cu...

Sectia Planuri de Amenajare a Bazinelor Hidrografice

Produse studii şi cercetări în domeniul managementului resurselor de apă: pentru fundamentarea deciziilor, a politicilor şi strategiilor în domeniul apei; pentru fundamentarea planurilor referitoare la situaƫii de criză – inundaƫii / secete; pentru identificarea acƫiunilor, măsurilor si tehnicilor de adaptare la schimbarile climatice. studii pentru implementarea Directivei Inundaƫii 2007/60/EC coordonarea tehnică a elaborării...

Sectia Gospodarire a Apelor si Ecohidrologie

studii pentru implementarea Directivei Cadru a Apei 2000/60/EC - identificarea acţiunilor şi măsurilor care trebuie întreprinse în scopul restabilirii, menţinerii şi îmbunătăţirii structurilor ecosistemului şi atingerii "stării ecologice bune" a apelor; studii şi cercetări în domeniul ecohidrologiei - studii privind restaurarea/reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă alterate din punct de vedere hidromorfologic, studii privind...

Sectia Hidrometria râurilor și lacurilor

elaborarea de ghiduri, îndrumare și instrucțiuni metodologice și tehnice; produse informatice în domeniul colectării, prelucrării și validarii datelor hidrometrice; analiza reprezentativității rețelei hidrometrice naționale; redactarea Anuarului Hidrologic pentru apele de suprafață; asigură implementarea de noi metodologii de obținere, colectare, prelucrare și validare a datelor și informațiilor hidrologice; confirmă, pe baza...