Obiective

Principalul obiectiv pe care il realizeaza in permanenta Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) este de a furniza servicii în domeniul hidrologiei şi managementului resurselor de apa pentru a susţine activităţile şi deciziile legate de gestionarea eficienta a resurselor de apa, atât în situaţii de evenimente hidrologice deosebite (inundaţii, secete), cat şi în situaţii normale, de către factorii decizionali în domeniu Administraţia Naţională „Apele Române” şi Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor. Este vorba de activitãti de cercetare si servicii operationale publice de interes national si international pentru :

·         Protectia populatiei si a bunurilor materiale

·         Imbunãtãtirea calitãtii vietii

·         Protectia mediului.

Totodata Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor raspunde de realizarea obiectivelor de cercetare si dezvoltare a activitatii de hidrologie, hidrogeologie si gospodarire a apelor la nivel national, de realizarea programelor si acordurilor internationale in care este angrenat (O.M.M., PHI-UNESCO, MAB-UNESCO, U.E., etc.), de schimbul de date, informatii si prognoze hidrologice, implementarea produselor de hidrologie in activitatea de gospodarire a apelor si protectia vietii si bunurilor in caz de fenomene hidrologice periculoase (inundatii, secete, inghet, etc.), constituirea si actualizarea Fondului National de Date Hidrologice si Hidrogeologice.