Proiecte internationale

DANUBESEDIMENT_Q2

DanubeSediment_Q2 – O acțiune inovatoare în Bazinul Fluviului Dunărea privind managementul sedimentelor Începând cu 1 ianuarie 2024, institutia noastră participă, în calitate de partener, la implementarea proiectului DanubeSediment_Q2 de către un consorțiu format din 15 parteneri proveniți din 11 state europene, pentru o perioadă de 2.5 ani. Finanțat prin Programul pentru Regiunea...

DALIA

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) participă în calitate de partener la implementarea proiectului DALIA – DANUBE REGION WATER LIGHTHOUSE ACTION, acceptat pentru finanțare in cadrul apelului de proiecte HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02 (Protect and restore marine and fresh water ecosystems and biodiversity – protejarea și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor marine și de apa dulce). Institutul Național...

DAREFFORT

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) participă în calitate de partener la implementarea proiectului DAREFFORT – Danube river basin enhanced flood forecasting cooperation Proiectul DAREFFORT se deruleaza în perioada 01.06.2018 – 31.05.2021, în cadrul Programului Interreg – Danube Transnational Programme, şi reprezintă o iniţiativă de implementare a unor măsuri nestructurale de reducere...

JOINTISZA

„Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management a bazinelor a planurilor de prevenirea riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor în bazinul hidrografic Tisa” (2017-2019) Scopul principal al proiectul este de a îmbunătăți în continuare integrarea aspectelor de management al apei și prevenirii riscului la inundații pentru următorul ciclu al...

DANUBE FLOODPLAIN

„Reducerea riscului la inundații prin restaurarea luncii inundabile a fluviului Dunărea și a afluenților”  (2018-2020) Scopul proiectului: Îmbunătățirea managementului apelor transfrontaliere și prevenirea riscului la inundații, maximizând în același timp beneficiile pentru biodiversitate => crearea unei rețele de ecosisteme acvatice mai stabile și bogate în specii, care să ofere avantaje suplimentare...

DANUBE SEDIMENT

„Danube Sediment Management – Restoration of the Sediment Balance in the Danube River”  (2017-2019) Transportul sedimentelor din Dunăre si managementul acestora reprezintă o problema urgenta care poate fi tratata numai printr-o abordare transnaționala, având in vedere ca sedimentele nu cunosc granițe administrative sau politice. Principalul scop al proiectului este îmbunătățirea managementului apei...

IS-ENES 2

„InfraStructure for the European Network for the Earth System Modelling”  (2013-2017) Este o continuare a proiectului IS-ENES 1 care a avut ca scop realizarea unui Centru al Resurselor de Modelare a unui Sistem Virtual  (VERC) , integrand Sistemele de Modelare a Pamantului din Europa  si Hardware-ul, soft-ul si datele privind mediul...

SNOWBALL

„Integrarea datelor de teledetectie, din modelare si in-situ pentru evaluarea parametrilor stratului de zapada si a hazardelor asociate in perspectiva schimbarilor climatice” (2014-2017) Proiectul va furniza un sistem prototip de monitorizare a zapezii, care va combina datele zilnice furnizate de satelitii Sentinel-1 si Sentinel-3, cu observatii in-situ de la statiile meteorologice...

FREEWAT

„FREE and open source software tools for WATer resource  management” (2014-2017) In cadrul proiectului FREEWAT se va realiza o platforma de gestiune a resurselor de apa, atat de suprafata cat si subterane, soft-ul produs putand fi utilizat, fara costuri, de catre autoritatile sau institutiile interesate din tarile participante la proiect. (www.freewat.eu )

EAST AVERT

„The prevention and protection against floods in the upper Siret and Prut River Basins, through the implementation of a modern monitoring system with automatic stations” (2013-2015) Imbunatatirea managementului viiturilor, al poluarilor accidentale din bazin si al calitatii resurselor de apa, pentru prevenirea situatiilor de urgentă. "Graniţe comune. Soluţii comune." www.ro-ua-md.net Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica...