Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) participă în calitate de partener la implementarea proiectului DALIA – DANUBE REGION WATER LIGHTHOUSE ACTION, acceptat pentru finanțare in cadrul apelului de proiecte HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02 (Protect and restore marine and fresh water ecosystems and biodiversity – protejarea și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor marine și de apa dulce).

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) participă în calitate de partener la implementarea proiectului DALIA – DANUBE REGION WATER LIGHTHOUSE ACTION, acceptat pentru finanțare in cadrul apelului de proiecte HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02 (Protect and restore marine and fresh water ecosystems and biodiversity – protejarea și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor marine și de apa dulce). Proiectul se derulează pe o perioadă de 4 ani (01.01.2023-31.12.2026) și are 22 de parteneri din 8 țări europene.

Proiectul își propune să ofere, la nivelul Bazinului Dunării, un instrument pentru îmbunătățirea managementului restaurării ecosistemelor de apă dulce si de tranziție, care fiind integrat într-un cadru specializat (Danube Mission Hub) ar putea sa permită totodată opțiuni pentru stabilirea de strategii și politici pentru îmbunătățirea protecției ecosistemelor de apa dulce și asigurarea conectivității ecosistemelor la nivelul bazinului, asigurând astfel protecția comunităților și ecosistemelor locale in cazul evenimentelor extreme / poluatoare.

In Romania se vor realiza 3 studii pilot pentru problematici diferite:

  • îmbunătățirea monitorizării și cunoașterii regimului de transport al sedimentelor aduse de Dunăre in Marea Neagra, pe brațul Sulina (Delta Dunării)
  • studiul migrației sturionilor la Porțile de Fier,
  • asigurarea stării ecologice bune în bazinul Crișuri (Crișul Negru, Crișul Repede, și Barcău) prin reducerea poluarii masive cu plastice

INHGA este implicat in special in realizarea studiului pilot din Delta Dunării, împreună cu Universitatea Dunărea de Jos Galați.

Obiective principale

·         îmbunătățirea monitorizării sedimentelor in suspensie

·         îmbunătățirea cunoașterii transportului de sedimente către Marea Neagra

coordonare INHGA
·         monitorizarea calității apei și a sedimentelor, pentru anumiți parametri fizico-chimici, in vederea determinării indicilor de calitate a apei si a indicilor de risc potențial ecologic

·         evaluarea impactului activităților antropice asupra calității sedimentelor

·         utilizarea unor noi metode de modelare, bazata pe rețele neuronale, care sa permită asistarea luării deciziilor pentru stabilirea strategiilor de management al mediului in bazinul Dunării

coordonare UDJ Galați

Rezultatele proiectului vor contribui direct la stabilirea unor noi inițiative UE si ONU legate de implementarea ulterioara a prevederilor Directivei Cadru Apa (prin realizarea unor acțiuni inovatoare in zone cu diferite caracteristici geografice si multiplicarea rezultatelor într-o rețea mai larga de ecosisteme) și de realizarea Misiunilor UE legate de resursele de apa (ex Mission – Ocean, Seas and Waters – care are ca obiectiv restaurarea, protejarea si conservarea sănătății

Acțiunile inovatoare din cadrul proiectului se bazează pe realizarea a 9 zone pilot demonstrative (Demonstration Pilot Sites – DPS) din 6 tari situate in bazinul Dunării: Ungaria, Germania, Republica Ceha, Slovacia, Serbia si Romania.

Necesitatea studiului pilot din Delta Dunării

In faza de planificare a măsurilor de protecție împotriva inundațiilor este important sa se tina cont de transportul sedimentelor, deoarece pot fi tranzitate cantități mari de sedimente în timpul inundațiilor și pot apărea modificări semnificative ale albiei fluviului Dunărea, cu importante zone de depunere, formare de ostroave si dune submerse.

La gura de vărsare a brațului Sulina (numită bara Sulina) fenomenul de depunere a sedimentelor poate cauza probleme grave de navigație în zonă.

De asemenea, poluarea sedimentelor este unul dintre principalii indicatori care trebuie luat în considerare în ceea ce privește impactul de mediu.

 

 

Ziua Mondiala a Apei 2024 – Apă pentru pace – Cooperarea internațională – un factor esențial în protejarea ecosistemelor de apă dulce

Proiectul DALIA – Atlantic & Arctic Lighthouse Weekly Hours / DALIA Project – Atlantic & Arctic Lighthouse Weekly Hours

Participarea specialiștilor I.N.H.G.A. la întâlnirea de lucru a proiectului “Danube Region Water Lighthouse”-DALIA / The participation of the NIHWM experts at the work meeting of the project “Danube Region Water Lighthouse”-DALIA 

Cercetători la datorie în cadrul campaniei de măsurători hidrologice pe brațul Sulina / Researchers on duty within the hydrological measurements campaign on Sulina branch

Sedimentele transportate de Dunăre în Marea Neagră – prioritatea noastră / The sediments transported by the Danube into the Black Sea – our priority

Specialiștii noștri analizează probele de apă și sedimente prelevate din Dunăre / Our specialists analyze water and sediment samples from the Danube

Share this post