Proiectul DALIA – Atlantic & Arctic Lighthouse Weekly Hours / DALIA Project – Atlantic & Arctic Lighthouse Weekly Hours

 Atlantic & Arctic Lighthouse Weekly Hours / Atlantic & Arctic Lighthouse Weekly Hours

Luna trecută, specialiștii noștri au participat la conferința on-line Atlantic & Arctic Lighthouse Weekly Hours, în cadrul Proiectului DALIA: Inovație pentru Protecția și Restaurarea Bazinului Dunării.
(https://www.youtube.com/watch?v=PtoLqwMjb_Y”)
În cadrul acestei întâlniri, s-au prezentat activitățile realizate de către I.N.H.G.A. în proiect, printre care: campania de măsurători hidrologice pe brațul Sulina, analizarea probelor de apă și sedimente prelevate din Dunăre și instalarea unei stații automate, care va oferi mai multe date pentru cunoasterea aportului de sedimente ajunse în Marea Neagră.
Această stație este echipată cu cinci senzori: senzor de tip radar pentru nivelul apei, senzori pentru temperatura aerului, pentru temperatura apei, pentru turbiditate și pentru salinitate.
Anul trecut, în luna decembrie, în apropierea malului, a fost instalat un senzor optic, care va înregistra continuu într-un punct al secțiunii transversale concentrațiile de sedimente în suspensie. Totodată, se va face monitorizarea permanentă a nivelului apei și a salinității pentru a cunoaște care este influența Mării Negre asupra orașului Sulina.
Toate acestea reprezintă elemente inovative puse în practică de către echipa noastră.
În acest context, în cadrul proiectului DALIA ne propunem să replicăm sistemul de monitorizare continuă și pentru alte râuri, astfel încât, tehnologia implementată și rezultatele obținute să fie extinse și în alte țări riverane.
–––––––––––––––––––––
DALIA este un proiect care se concentrează pe bazinul fluviului Dunărea, fiind o un proiect inovator, care sprijină noua misiunie a Uniunii Europene pentru restaurarea oceanelor și apelor până în anul 2030.
Astfel, în următorii 3 ani, 22 de parteneri din toată Europa vor oferi soluții inovatoare, demonstrative, în bazinul fluviului Dunărea, pentru a îmbunătăți ecosistemele de apă și a oferi suport în luarea deciziilor cu privire la problemele de management al apei.
DALIA este un proiect finanțat de Uniunea Europeană.
Last month, our experts participated to the online conference Atlantic & Arctic Lighthouse Weekly Hours within the DALIA Project: Innovation for the Danube Basin Protection and Restoration.
(https://www.youtube.com/watch?v=PtoLqwMjb_Y)
During this meeting, there were presented the activities carried out by the N.I.H.W.M. in the project, including: the hydrological measurement campaign on the Sulina branch, the analysis of water and sediment samples taken from the Danube and the installation of an automatic station, which will provide more data for knowing the amount of sediments reaching the Black Sea.

This station is equipped with five sensors: water level radar sensor, sensors for air temperature, water temperature, turbidity and salinity.

 

Last year, in December, an optical sensor was installed near the shore, which will continuously record suspended sediment concentrations at a point in the cross section. At the same time, permanent monitoring of the water level and salinity will be done, in order to know the influence of the Black Sea on the Sulina city.

All these represent innovative elements put into practice by our team.

In this context, within the DALIA project, we aim to replicate the continuous monitoring system for other rivers as well, so that the technology implemented and the results obtained are extended to other riparian countries.

–––––––––––––––––––––
DALIA is a project that focuses on the Danube Basin, being an innovative project that supports the new mission of the European Union for the restoration of oceans and waters until the year 2030.
Thus, in the next 3 years, 22 partners from all over Europe will offer innovative, demonstrative solutions in the Danube Basin, to improve water ecosystems and provide support in decision-making regarding water management issues.

DALIA is a project funded by the European Union.

 

 

Share this post