Domenii de Activitate

Activitatea institutului este caracterizata printr-o dinamica a preocuparilor in concordanta cu cea a cerintelor care au evoluat de-a lungul anilor, de la infiintare si pana in prezent, astfel incat experienta acumulata este deosebit de vasta.

Elaborarea de diagnoze, avertizari si prognoze hidrologice constituie o arie de expertiza foarte larga a institutului dezvoltata inca din anii 60. Produsele acestor activitati sunt buletinele de diagnoza si prognoza zilnica pentru Dunare, rauri si lacuri, buletine de prognoza de medie si lunga durata pe zece zile, o luna si trei luni. Institutul are capacitatea de elaborare de prognoze speciale ale nivelurilor si debitelor de apa in situatii de risc: inundatii si seceta, prognoza podurilor de gheata si a zapoarelor, prognoze lunare ale apelor subterane.

Institutul coordoneaza activitatea retelei nationale de hidrologie si hidrogeologieasigurand indrumarea tehnica si de specialitate si implementarea programelor de modernizare a sistemului national de supraverghere hidrologica, prin elaborarea şi implementarea de tehnici şi metodologii de măsurare, colectare şi validare de date şi informaţii hidrologice şi îndrumarea metodologică şi tehnică a unităţilor sistemului hidrologic naţional.

Au fost dezvoltate activitati de cercetare suport pentru dezvoltarea cunoasterii hidrologice la nivel de bazin hidrograficformarea scurgerii apei si de aluviuni, efectul influentelor antropice asupra scurgerii pe versanti in bazine reprezentative si in statii experimentale, precum si pentru determinarea parametrilor hidrologici necesari dimensionării lucrărilor hidrotehnice în regim natural şi amenajat de scurgere, realizarea sintezelor acestor parametrii pentru raurile interioare, pentru Dunare si Delta Dunarii. Un loc aparte il ocupa studiile si cercetarile care privesc impactul schimbarilor climatice asupra rersurselor de apa. In aceeasi masura au fost si sunt elaborate studii privind evaluarea rezervelor şi resurselor de ape subterane ale ţării, precum şi ale regimului, bilanţului şi calităţii apelor subterane.

Problemele utilizarii complexe, integrale si rationale ale apelor tarii au impus necesitatea de cunoastere la nivel de detaliu a caracteristicilor scurgerii apelor de suprafata si subterane, precum si elaborarea de studii şi cercetări de gospodărire a apelorîn vederea fundamentării deciziilor, politicilor şi strategiilor în managementul resurselor de apă.

In ultimii ani au fost elaborate studii suport pentru implementarea Directivelor Europene (Directiva Cadru Apa, Directiva de Ape Subterane, Directiva Inundatii etc) precum si cercetari in domeniul ecohidrologiei si restaurarii cursurilor de apa.

O activitate suport de baza o constituie gestionarea, actualizarea şi administrarea bazelor de date hidrologice şi hidrogeologice, elaborarea de programe de exploatare şi de accesare a bazelor de date, aplicaţii de prelucare a datelor din BDHidrologică şi BDHidroGeologică, cât şi realizarea de studii bazate pe tehnologia GIS pentru diverse strate informaţionale.

Servicii

INHGA asigură servicii pentru:

  • Gospodarirea apelor
  • Agricultură
  • Energetică
  • Industrie
  • Protecția mediului
  • Apărarea Națională
  • Transporturi
  • Turism
  • Mass-media