Author - MihaiDima

DALIA

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) participă în calitate de partener la implementarea proiectului DALIA – DANUBE REGION WATER LIGHTHOUSE ACTION, acceptat pentru finanțare in cadrul apelului de proiecte HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02 (Protect and restore marine and fresh water ecosystems and biodiversity – protejarea și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor marine și de apa dulce). Institutul Național...

Secția de Hidrologie, Hidrometrie fluviul Dunărea și Marea Neagră

Activități / produse realizate Studii pentru determinarea debitelor de apă și nivelurilor cu diferite probabilități de depășire (maxime, minime), necesare pentru dimensionarea lucrărilor hidrotehnice; Efectuarea măsurătorilor hidrologice expediționare pe fluviul Dunărea: pentru determinarea debitelor lichide pe cursul principal, brațe și canale din deltă; obținerea profilelor transversale batimetrice cu echipamentul ADCP...