Caracterizarea stării râurilor

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 11.07.2024 ora 07.00 – 12.07.2024 ora 07.00

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega Veche, Bega, Timiș, Bistrița, pe cursul Mureșului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Trotușului, Moldovei, Sucevei și pe cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere. Pe râurile din bazinul hidrografic...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 10.07.2024 ora 07.00 – 11.07.2024 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad și pe cele din Dobrogea, unde au fost staționare. Pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi pe cursul inferior al Trotuşului, debitele au fost în creştere...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 09.07.2024 ora 07.00 – 10.07.2024 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad și pe cele din Dobrogea, unde au fost staționare, iar pe cursul superior al Prutului, cursul mijlociu și inferior al Sucevei și cursul inferior al Moldovei, au fost în creștere prin propagare.Creșteri...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 08.07.2024 ora 07.00 – 09.07.2024 ora 07.00

Pe râurile din bazinele hidrografice Moldova, Bistrița, bazinele superioare ale Someşului Mare şi Sucevei, pe cursul superior al Mureşului, debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor, sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ, căzute în interval şi propagării. Creșteri de niveluri și debite, s-au înregistrat şi pe unele râuri...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 07.07.2024 ora 07.00 – 08.07.2024 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare. Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 06.07.2024 ora 07.00 – 07.07.2024 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele Vedea, Prut (exceptând cursul superior), Bârlad şi cele din Dobrogea unde au fost relativ staționare. Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-70%, mai mari (în jurul şi peste normalele lunare)...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 05.07.2024 ora 07.00 – 06.07.2024 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursurile inferioare ale Someșului, Barcăului și Buzăului unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Bașeu, Bahlui, Sitna, bazinul inferior al Argeșului, pe afluenții Prutului inferior și pe cele din...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 04.07.2024 ora 07.00 – 05.07.2024 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând cursul Siretului, cursurile superioare ale Oltului (aval s.h. Sf. Gheorghe) şi Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Târnave, Putna, Buzău, cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Someş, Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Jiu, Olteț, Prahova, unde au fost în...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 03.07.2024 ora 07.00 – 04.07.2024 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele mijlocii și inferioare ale Vișeului, Crișului Repede, bazinele inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, bazinele superioare și mijlocii ale Begăi Vechi, Begăi, bazinul...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 02.07.2024 ora 07.00 – 03.07.2024 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării exceptând râurile din bazinele: Vedea, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Argeşului, bazinele inferioare ale Ialomiței şi Buzăului, cursul Prutului şi râurile din Dobrogea unde au fost relativ staționare. Scurgeri importante pe versanți, torenți,...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 01.07.2024 ora 07.00 – 02.07.2024 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Alb și Timișului. Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 30.06.2024 ora 07.00 – 01.07.2024 ora 07.00

Debitele au fost, în general, staționare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Crișuri, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Bistrița, bazinul superior şi mijlociu al Mureşului (exceptând Târnavele) şi cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere. Pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Barcăului, debitele au fost...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 29.06.2024 ora 07.00 – 30.06.2024 ora 07.00

Debitele au fost, în general, staționare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crișul Repede, Crișul Negru, Bega Veche, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Trotuș, Bistrița, Moldova, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Begăi, Timișului și bazinul superior și inferior al Mureșului, unde au fost în scădere. Pe...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 28.06.2024 ora 07.00 – 29.06.2024 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând cursul inferior), Mureş (exceptând cursul inferior), bazinul superior al Moldovei, unde au fost în scădere. Pe cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi pe cursul superioral Prutului, debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 27.06.2024 ora 07.00 – 28.06.2024 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Arieș, Bega, Timiş, Bârzava, bazinele superioare ale Bistriței, Buzăului și Prutului și bazinul superior și mijlociu al Crişul Alb, unde au fost în scădere. Pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 26.06.2024 ora 07.00 – 27.06.2024 ora 07.00

Debitele au fost în creştere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureş (exceptând Târnavele), Crişul Alb, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Nera, Cerna şi bazinele superioare ale Crişului Negru şi Bistriței, ca urmare a precipitațiilor, sub formă de aversă, însemnate cantitativ, căzute în interval şi propagării. Pe celelalte...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 25.06.2024 ora 07.00 – 26.06.2024 ora 07.00

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Arieș, Târnave, Bega Veche, Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Bârzavei, bazinul inferior al Crișului Alb, bazinul superior al Mureșului, cursul inferior al Trotușului și cursul mijlociu și inferior...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 24.06.2024 ora 07.00 – 25.06.2024 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Moravița şi Bârzava. Pe râurile din bazinul superior şi mijlociu al Trotuşului şi pe cursul superior al Prutului debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, iar pe...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 23.06.2024 ora 07.00 – 24.06.2024 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, mai importante cantitativ, căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Trotuș, Crișuri, bazinul superior al Mureșului și din bazinul superior și mijlociu al Bistriței (afluent al Siretului). Pe râurile din bazinele hidrografice...

Caracterizarea stării râurilor în intervalul 22.06.2024 ora 07.00 – 23.06.2024 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor, sub formă de aversă, importante cantitativ, căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Suceava, Moldova, bazinele superioare şi mijlocii ale Someşului şi Lăpuşului şi pe cursul superior al Mureşului. Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ...