Secția de Hidrologie, Hidrometrie fluviul Dunărea și Marea Neagră

Activități / produse realizate

 • Studii pentru determinarea debitelor de apă și nivelurilor cu diferite probabilități de depășire (maxime, minime), necesare pentru dimensionarea lucrărilor hidrotehnice;
 • Efectuarea măsurătorilor hidrologice expediționare pe fluviul Dunărea: pentru determinarea debitelor lichide pe cursul principal, brațe și canale din deltă; obținerea profilelor transversale batimetrice cu echipamentul ADCP (Acoustic Doppler Current Profile); recoltarea aluviunilor în suspensie, aluviunilor târâte și din patul albiei;

 • Studii de bilanț al scurgerii lichide pe diferite sectoare ale fluviului și în Delta Dunării;
 • Studii și cercetări hidrologice pentru fluviul Dunărea și zona costieră a Mării Negre: analiza scurgerii de apă pentru diferite regimuri hidrologice (maxime, medii, minime), evoluția parametrilor hidrologici și fizico-ecologici marini ai zonei costiere a Mării Negre (de ex: regimul valurilor/curenților în zona costieră), analiza schimbărilor morfologice ale albiei fluviului Dunărea;

 • Studii și cercetări hidrologice privind tranzitarea aluviunilor în albia fluviului Dunărea: variația temporală și spațială a aluviunilor în suspensie în albie, bilanțul aluviunilor pe sectoare de fluviu; analiza fenomenelor de eroziune și de sedimentare în albia fluviului, analiza tranzitului de aluviuni în lacurile de acumulare;

 • Studii și cercetări privind simularea prin modelare matematică a scurgerii de apă, pe diferite sectoare de interes ale fluviului Dunărea;

 • Analize granulometrice în laborator ale aluviunilor târâte și din patul albiei și analize la bordul navei privind conductivitatea și pH-ul apei, culoarea sedimentelor;

 • Elaborarea de Instrucțiuni, Îndrumare metodologice privind activitatea de hidrometrie pentru Dunăre și Marea Neagră

 • Elaborarea Anuarelor hidrologice pentru fluviul Dunărea și zona costieră a Mării Negre;

 • Studii hidrologice pentru organismele guvernamentale și cele internaționale, pentru Convențiile Hidrotehnice încheiate cu țările vecine României;
 • Expertizări ale studiilor hidrometrice anuale de  la stațiile hidrometrice situate pe fluviul Dunărea și în zona costieră a Mării Negre, din reteaua nationala de monitoring
 • Participarea la elaborarea de strategii și planuri de apărare pentru combaterea efectelor hazardelor hidrologice (inundații, secetă) şi elaborarea studiilor privind impactul schimbărilor de mediu asupra parametrilor hidrologici.

Share this post