Inovație și precizie: Calibrarea și mentenanța stației automate de la Sulina Semnal Ceață / Innovation and precision: The calibration and maintenance of the automatic station from Sulina Semnal Ceață

Inovație și precizie: Calibrarea și mentenanța stației automate de la Sulina Semnal Ceață

 

În cadrul proiectului Danube Region Water Lighthouse Action – DALIA, s-a desfășurat o nouă campanie de măsurători pentru calibrarea stației automate de la Sulina Semnal Ceață, în perioada 13-17 mai.

Unul dintre obiectivele importante ale acestei campanii a fost recoltarea probelor de apă din apropierea sistemului de monitorizare, necesară pentru calibrarea senzorului optic ce înregistrează continuu concentrația de aluviuni în suspensie de la malul drept.

Astfel, specialiștii I.N.H.G.A. au recoltat și filtrat peste 100 de probe de apă, care vor fi ulterior analizate în laboratorul institutului.

Pe lângă calibrare, s-a acordat o atenție deosebită întreținerii și mentenanței stației automate.

Echipată cu 5 senzori pentru monitorizarea continuă a aluviunilor în suspensie, nivelului apei, temperaturii apei/aerului și salinității, stația este supusă unui regim regulat de întreținere din partea colegilor noștri.

De asemenea, curățarea senzorilor, a termometrelor și a panourilor solare reprezintă un obiectiv important al echipei de mentenanță.

Scopul stației automate este de a îmbunătăți monitorizarea sedimentelor care ajung în Marea Neagră prin brațul Sulina, precum și a celor 4 parametri hidro-meteorologici monitorizați.

_________

DALIA este un proiect care se concentrează pe bazinul fluviului Dunărea, fiind un proiect inovator, care sprijină noua misiune a Uniunii Europene pentru restaurarea oceanelor și apelor până în anul 2030.

 

Innovation and precision: The calibration and maintenance of the automatic station from Sulina Semnal Ceață

 

A new measurement campaign was carried out within the Danube Region Water Lighthouse Action – DALIA project, regarding the calibration of the automatic station at Sulina Semnal Ceață, between May 13-17.

One of the important objectives of this campaign was the collection of water samples near the monitoring system, necessary for the calibration of the optical sensor that continuously records the concentration of suspended alluvium from the right bank.

Thus, the N.I.H.W.M specialists collected and filtered over 100 water samples, which will later be analyzed in the institute’s laboratory.

In addition to calibration, a special attention was paid to the maintenance of the automated station.

Equipped with 5 sensors for continuous monitoring of suspended sediment, water level, water/air temperature and salinity, the station is subject to a regular maintenance regime by our colleagues.

Also, cleaning sensors, thermometers and solar panels is an important goal of the maintenance team.

The purpose of the automatic station is to improve the monitoring of the sediments that reach the Black Sea through the Sulina Branch, as well as the 4 monitored hydro-meteorological parameters.

–––––––

DALIA is a project that focuses on the Danube river basin, being an innovative project that supports the new mission of the European Union for the restoration of oceans and waters until the year 2030.

 

 

Share this post