Cercetători la datorie în cadrul campaniei de măsurători hidrologice pe brațul Sulina / Researchers on duty within the hydrological measurements campaign on Sulina branch

Cercetătorii noștri s-au îmbarcat pe nava Lipova, cu misiunea de a face măsurători hidrologice pe brațul Sulina, cel mai scurt și mai drept braț al Deltei Dunării.

Aceștia au avut ca obiectiv principal determinarea concentrației de materii în suspensie și a bilanțului de sedimente în diferite secțiuni ale acestui braț.

De asemenea, au fost prelevate probe de apă și de sedimente târâte și din patul albiei cu echipamente de specialitate

Această activitate face parte din proiectul Danube Region Water Lighthouse – DALIA, finanțat în cadrul programului internațional Horizon Europe, prin care se urmărește implementarea a 9 soluții durabile pentru îmbunătățirea ecosistemelor în bazinul hidrografic al Dunării.

I.N.H.G.A.  și Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați au propus o soluție pentru îmbunătățirea sistemului de monitoring a sedimentelor care ajung în Marea Neagră, asigurând, astfel, o mai bună cunoaștere a cantității și calității sedimentelor transportate de fluviul Dunărea prin brațul Sulina.

Our researchers boarded the Lipova ship, with the mission of making hydrological measurements on the Sulina branch, the shortest and straightest branch of the Danube Delta.

Their main objective was to determine the concentration of suspended matter and the sediment balance in different sections of this branch.

There were also collected water and sediment samples from the river bed, with specialized equipment.

This activity is part of the Danube Region Water Lighthouse – DALIA project, financed within the Horizon Europe international program, which aims to implement 9 sustainable solutions to improve ecosystems in the Danube river basin.

NIHWM and the University „Dunărea de Jos” from Galați have proposed a solution to improve the monitoring system of the sediments that reach the Black Sea, thus ensuring a better knowledge of the quantity and quality of the sediments transported by the Danube River through the Sulina branch.

 

Share this post