DANUBE FLOODPLAIN

„Reducerea riscului la inundații prin restaurarea luncii inundabile a fluviului Dunărea și a afluenților”  (2018-2020)

Scopul proiectului: Îmbunătățirea managementului apelor transfrontaliere și prevenirea riscului la inundații, maximizând în același timp beneficiile pentru biodiversitate => crearea unei rețele de ecosisteme acvatice mai stabile și bogate în specii, care să ofere avantaje suplimentare comunităților locale și care să reducă atât impactul diferitelor activități umane, precum și efectul evenimentelor climatice extreme. (mai mult…)

Mai multe informații legate de activitățile desfășurate în cadrul proiectului se pot găsi pe pagina web a programului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-floodplain

Share this post