DANUBESEDIMENT_Q2

DanubeSediment_Q2 – O acțiune inovatoare în Bazinul Fluviului Dunărea privind managementul sedimentelor

Începând cu 1 ianuarie 2024, institutia noastră participă, în calitate de partener, la implementarea proiectului DanubeSediment_Q2 de către un consorțiu format din 15 parteneri proveniți din 11 state europene, pentru o perioadă de 2.5 ani.

Finanțat prin Programul pentru Regiunea Dunării 2021-2027, cu un buget total de 2.893.187,47 euro, din care 148.600 euro sunt alocați activităților I.N.H.G.A., proiectul își propune să ajute la îmbunătățirea managementului cantitativ și calitativ al sedimentelor din Dunăre, astfel încât să permită atingerea cât mai rapidă a obiectivelor de mediu prevăzute de Directivele Europene.

Transportul sedimentelor pe Dunăre și managementul acestora reprezintă o problemă de importanță deosebită, care poate fi tratată numai printr-o abordare transnațională, având în vedere că sedimentele nu cunosc granițe administrative sau politice.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea managementului cantității și calității sedimentelor în Bazinul Fluviului Dunărea, cu scopul de a susține atingerea unei stări ecologice bune, prin dezvoltarea unor măsuri pilot și a unui Plan de Management Integrat al Sedimentelor pentru întregul bazin.
Realizarea acestui obiectiv va permite, în timp, atingerea unui regim echilibrat al sedimentelor și asigurarea continuității acestora, contribuind, în acest fel, la protejarea bazinului împortiva consecințelor schimbărilor climatice.

De asemenea, proiectul va oferi soluții pentru problemele comune identificate de-a lungul Dunării de țările riverane privind modificarea transportului de sedimente, prin dezvoltarea unei noi abordări integrate de gestionare a acestora, dezvoltând cinci componente inovatoare:
• Monitorizarea combinată a calității și cantității sedimentelor;
• Dezvoltarea si utilizarea unei noi metode de evaluare hidromorfologică;
• Dezvoltarea si utilizarea unei noi metode de evaluare a riscurilor;
• Propunerea de măsuri practice de gestionare a sedimentelor, testate prin studii de caz;
• Realizarea Planului de management integrat al sedimentelor.
–––––––––––––––––––––-
Proiectul DanubeSediment_Q2 este susținut de Programul Interreg Danube Region și co-finanțat de Uniunea Europeană.

Share this post