Proiectul DanubeSediment_Q2 oferă soluții concrete pentru managementul integrat al sedimentelor în Bazinul Fluviului Dunărea / The DanubeSediment_Q2 project offers concrete solutions for integrated sediments management in the Danube River Basin

Proiectul DanubeSediment_Q2 oferă soluții concrete pentru managementul integrat al sedimentelor în Bazinul Fluviului Dunărea

 

Instituția noastră participă ca partener la implementarea proiectului DanubeSediment_Q2, ca parte a unui consorțiu care include membri din 14 țări diferite ale Bazinului Fluviului Dunărea, pe o perioadă de 2,5 ani.

Acesta își propune să îmbunătățească managementul cantitativ și calitativ al sedimentelor din Dunăre, pentru a permite realizarea cât mai rapidă a obiectivelor de mediu prevăzute de Directivele Europene.

DanubeSediment_Q2 este susținut de Programul Interreg Regiunea Dunării și cofinanțat de Uniunea Europeană

 

The DanubeSediment_Q2 project offers concrete solutions for integrated sediments management in the Danube River Basin

 

Our institution participates as partner in the implementation of DanubeSediment_Q2, as part of a consortium that includes members from 14 different countries of the Danube River Basin, for a period of 2.5 years.

This project aims to improve the quantitative and qualitative management of sediments in the Danube, in order to allow the fastest achievement of the environmental objectives provided by the European Directives.

DanubeSediment_Q2 is supported by the Interreg Danube Region Program and co-financed by the European Union.

 

 

Mai multe informații pot fi găsite aici:

https://interreg-danube.eu/projects/danubesediment-q2
https://www.linkedin.com/company/danubesediment-q2-interreg
https://www.facebook.com/inhga/

 

Share this post