DANUBE SEDIMENT

„Danube Sediment Management – Restoration of the Sediment Balance in the Danube River”  (2017-2019)

Transportul sedimentelor din Dunăre si managementul acestora reprezintă o problema urgenta care poate fi tratata numai printr-o abordare transnaționala, având in vedere ca sedimentele nu cunosc granițe administrative sau politice.

Principalul scop al proiectului este îmbunătățirea managementului apei si sedimentelor in bazinul Dunării, precum si a morfologiei albiei, influențata negativ in ultimele decenii de activitățile antropice.

Proiectul are trei obiective specifice:

  • Îmbunătățirea gradului de conștientizare a problemelor legate de cantitatea de sedimente in bazinul fluviului Dunărea
  • Dezvoltarea unei abordări inovative in problema managementului transnațional al sedimentelor in bazinul Dunării
  • Întărirea colaborării inter-instituționale in managementul sedimentelor

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubesediment

Share this post