Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) participă în calitate de partener la implementarea proiectului DAREFFORT – Danube river basin enhanced flood forecasting cooperation

Proiectul DAREFFORT se deruleaza în perioada 01.06.2018 – 31.05.2021, în cadrul Programului Interreg – Danube Transnational Programme, şi reprezintă o iniţiativă de implementare a unor măsuri nestructurale de reducere a riscului la inundaţii în bazinul Dunării, într-un mod sustenabil la nivelul întregului bazin hidrografic.

Proiectul este coordonat de către VIZITERV Environ – Ungaria, iar consorţiul este format din 10 instituţii din Ungaria, Germania, Austria, Slovacia, Croaţia, România, Bulgaria, Slovenia, Ucraina şi 12 parteneri asociaţi din Austria, Ungaria, Slovenia, Belgia, Croaţia, Germania, Cehia, Serbia, Moldova.

Obiective principale specifice:

  • Identificarea şi promovarea unor tehnici, modele şi metodologii avansate de prognoză hidrologică.
  • Imbunătăţirea colaborării între Centrele de Prognoză Hidrologică la nivelul întregului bazin hidrografic.
  • Crearea unor aplicaţii software şi metodologii moderne, bazate pe standardele actuale, pentru îmbunătăţirea şi standadizarea modului de realizare a schimbului de date hidrologice operative la nivel internaţional, respectiv crearea bazelor necesare pentru implementarea de către ICPDR a Sistemului Informaţional Hidrologic al bazinul Dunării.
  • Realizarea unui studiu pilot pentru proiectarea, testarea şi evaluarea unui mod inovativ de utilizare în comun a modelelor de prognoză hidrologică operativă.

Activităţile în cadrul proiectului sunt structurate în 5 pachete de lucru interconectate (WP-uri):

  • WP1 – Managementul proiectului,
  • WP2 – Activităţi de comunicare/diseminare,
  • WP3 – Evaluarea sistemelor de prognoză,
  • WP4 – Schimb standardizat de date operative,
  • WP5 – Transfer de cunoaştere.

INHGA este partener lider pentru pachetul de lucru WP5, pachet integrator al rezultatelor la nivelul proiectului, şi va participa de asemenea la realizarea celorlalte patru WP-uri.

Cea mai importantă activitate care va fi coordonată de INHGA în cadrul proiectului este realizarea studiului pilot, de utilizare în comun a modelelor de prognoză, care urmează a se realiza pe Dunare pe sectorul Bogojevo – S.H.E.N. Porţile de Fier.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dareffort

Share this post