Atlasul secarii raurilor din Romania

Atlasul secării râurilor din România conține hărți tematice asupra apariției fenomenelor de secare în regim natural de scurgere pe cursurile de apă cadastrate, fiind realizat în cadrul PROGRAMULUI DE ACTIVITĂŢI DE HIDROLOGIE, HIDROGEOLOGIE ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ PENTRU ANUL 2019, Tema A6, Finalizarea și publicarea Atlasului Secării râurilor din România.
Fenomenele de secare, alături de cele de etiaj, sunt considerate fenomene hidrologice extreme. Secarea reprezintă încetarea scurgerii apei în albie, categoriile de secare putând fi stabilite în funcție de trei criterii: de tipul fenomenului în sine, de cauzele apariției fenomenului și de frecvența de apariție a acestora.
Reeditarea/actualizarea Atlasului secării râurilor din România (ediția 1974) reprezintă suport pentru cunoașterea cursurilor de apă cu regim de scurgere nepermanent. În acest sens, în perioada 2013-2019 s-au desfășurat, pe de o parte, campanii de colectare a datelor și, pe de altă parte, activități de centralizare și prelucrare a datelor și informațiilor, în vederea realizării hărților tematice.
Atlasul secării râurilor din România conține reprezentarea cartografică la scara 1:200 000 a informațiilor spațiale despre tipul regimului de scurgere (permanent/nepermanent) și, pentru cursurile de apă/sectoarele de râu cu regim nepermanent, tipul și frecvența fenomenelor de secare.

Citarea:
*** 2019, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, Tema A6, M.M.A.P. „Finalizarea și publicarea Atlasului secării râurilor din România”, București.

Atlasul secarii raurilor din Romania – PDF [ download ]

Share this post