Sectia Hidrologie Ape de Suprafata

  • Efectueaza masuratori expeditionare in cazul producerii unor viituri majore, elaborarea de scenarii si simulari prin modelare matematica necesare pentru activitate operativa;
  • Cercetari privind simularea formarii si propagarii scurgerii de apa prin modelare matematica;

  • Studii privind debitele de apa (maxime, medii, minime), necesare pentru dimensionarea lucrarilor hidrotehnice;
  • Realizeaza proceduri pentru implementarea in activitatea operativa a metodelor si metodologiilor de prognoza hidrologica;
  • Studii privind scurgerea maxima: estimarea viiturilor de calcul, studii de inundabilitate, analiza viiturilor rapide, etc.;
  • Elaborareaza regionalizari hidrologice ale caracteristicilor medii si extreme ale scurgerii
  • Actualizeaza cadastrele de parametrii hidrologici (scurgere medie, minima, maxima si scurgere solida);
  • Studii de bilant al scurgerii si calculul resurselor de apa in regim natural;

  • Studii privind estimarea impactului antropic si al schimbarilor climatice asupra componentelor scurgerii de apa intr-un bazin hidrografic;
  • Studii si cercetari privind scurgerea de aluviuni: variatia spatiala si temporala a aluviunillor in suspensie pe rauri, bilantul aluviunilor in bazine hidrografice; modelarea matematica a eroziunii si sedimentarii albiilor raurilor si acumularilor, evolutia gradului de colmatare a lacurilor de acumulare; estimari ale vulnerabilitatii bazinelor hidrografice la eroziune;

Lacul Jiblea – Procese de colmatare laterala

Share this post