Sectia Studii Hidrogeologice

 • stocheaza, prelucreaza si gestioneaza baza nationala de date hidrogeologice;
 • elaboreaza  si aplica metodologiile pentru implementarea Directivelor UE in domeniul apelor subterane
 • elaboreaza buletinul hidrogeologic lunar ce cuprinde prognoza evolutiei nivelurilor piezometrice,  pe baza in observatiilor din cadrul Retelei Hidrogeologice Nationale pentru stratele acvifere freatice;
 • elaboreaza studii  hidrogeologice privind:
  •  evaluarea resurselor de ape subterane ale tarii;calitatea apelor subterane;
  • alimentarea cu apa potabila si tehnologica a localitatilor si a obiectivelor economice;
  • imbunatatirea legislatiei nationale in domeniul apelor subterane;
  • dimensionarea zonelor de protectie ale captarilor de apa subterana;
  • modele matematice ale curgerii apei subterane si transportului de poluanti;
  • fenomenele hidrogeologice extreme;
  • influenta diferitelor activitati antropice (bazine piscicole, balastiere) asupra apelor subterane;
 • stabileste retele si programe de monitorizare  calitativa si cantitativa a apelor subterane;
 • expertizeaza studiile hidrogeologice elaborate de terti;
 • acorda asistenta tehnica de specialitate la executia forajelor  de captare sau monitorizare  a apelor subterane;
 • realizeaza puncte de vedere in scopul certificarilor agentilor economici pentru elaborarea de studii si proiecte pentru executia de lucrari pentru alimentari cu apa din surse subterane.

Share this post