Sectia Baze de Date si Gis

Bazele de Date create de INHGA pe suport electronic si administrate de catre acesta, sunt gestionate prin intermediul aplicatiilor si programelor informatice specifice, in mod organizat pe baza Sistemelor Relationale de Gestiune a Bazelor de Date, fiind proprietate intelectuala a Institutului National de hidrologie si de Gospodarire a Apelor.

Acestea contin date brute rezultate in urma activitatilor standard de observatii si masuratori executate in sectiunile tuturor statiilor hidrometrice din tara de la infiintarea acestora si totodata, contin date prelucrate rezultate in urma aplicarii metodologiilor hidrologice si hidrogeologice specifice domeniului, ale caror solutii de prelucrare au fost in prealabil verificate si avizate anual de catre echipele de specialisti din institut.

Administrarea datelor parte a Sistemului de Management al Fondului National de Date Hidrologice si Hidrogeologice, se realizeaza atat prin introducerea, validarea si corectarea sirurilor de date si metadate hidrologice si hidrogeologice curente si istorice constituite in structura relationala de baze de date in fluxul lent, dar si prin administrarea serverului utilizat pentru stocarea acestora.

Datele administrate in flux lent sunt:

 • date hidrologice si hidrogeologice obtinute ca rezultat al activitatilor de observare si masurare, fiind considerate date brute;
 • date hidrologice si hidrogeologice rezultate in urma validarilor definitive (etape succesive de verificari si corectari) a datelor brute, denumite date primare;
 • date hidrologice si hidrogeologice care au la baza datele primare, dar care sunt rezultatul unor analize specifice prin aplicarea de algoritmi specializati domeniului de analiza si se numesc date derivate sau prelucrate.

Descriere activitati

INHGA gestioneaza si actualizeaza in mod continuu si controlat, pe suport electronic, organizat intr-un Sistem de Gestiune Relational de Baza de Date, majoritatea informatiilor hidrologice si hidrogeologice constituite in Fondul National de Date si Metadate.

 • Servicii de baza efectuate pentru administrarea Sistemului de Gestiune Relational de Baze de Date
 • Actualizarea continua a sirurilor de date din Bazele de Date Hidrologice si Hidrogeologice ale INHGA
 • Administrarea Bazelor de Date
 • Administrarea serverului de aplicatii
 • Administrarea accesului la datele din Bazele de Date Hidrologice si Hidrogeologice

 

 

Serviciile elaborate in cadrul Colectivului GIS se refera la dezvoltarea bazelor de date grafice si atribut la nivel national si local, a metodologiilor si procedurilor de analiza a acestora, precum si la utilizarea si adaptarea datelor geospatiale pentru a raspunde diferitelor cerinte:

 • realizarea de baze de date GIS la nivel național sau local, ce includ informatie topografică, modele ale terenului, rețea hidrografică, lacuri, statii hidrometrice, foraje, lucrări hidrotehnice și de apărare etc. utilizabile ca suport pentru hidrologie, hidrogeologie si gospodărirea apelor;
 • actualizarea si completarea infrastructurii de date spatiale in conformitate cu cerintele Directivelor Europene (Directiva INSPIRE, Directiva Inundatii, Directiva Cadru Apa etc.)
 • realizarea de baze de date GIS la nivel local pentru studii de inundabilitate (măsurători topo-geodezice, cartografierea inundatiilor istorice, prelucrare date, hărți de inundabilitate etc.), lucrari de investitii din domeniu ;
 • analiza spațială a datelor si asigurarea suportului GIS pentru dezvoltarea de aplicatii hidrologice;
 • dezvoltarea aplicatiilor tehnicilor spațiale în sisteme de monitorizare a dezastrelor naturale si antropice, în special pentru inundații, secetă si alunecări de teren;
 • evaluarea spațială la nivel național sau local a zonelor cu risc hidrologic și hidrogeologic, în special a celor potential inundabile;
 • dezvoltarea de proceduri semi-automate pentru obtinerea parametrilor morfometrici ai bazinelor si retelei hidrografice
 • realizarea de analize suport bazate pe aplicatii GIS pe parcursul situatiilor de urgentă generate de inundații sau secetă;
 • participarea la elaborare de rapoarte si strategii pentru factorii de decizie, precum si la realizarea unor sinteze privind scurgerea de apă si aluviuni.

Share this post