Serviciu Telecomunicatii Hidro, Exploatare si Service Statii Automate

  • Asigurarea întreţinerii în vederea bunei funcţionări a aparaturii automate de măsurare a principalilor parametri hidrometrici (nivel apă, temperatură apă, temperatură aer, precipitaţii) aparţinând INHGA şi / sau partenerilor (ANAR, MMP);
  • Asigurarea întreţinerii căilor de comunicaţie a datelor dintre echipamentele automate de măsurare şi centrele de colectare a datelor;
  • Asigurarea asistenţei tehnice în domeniul dotării cu aparatură şi cu echipamente de măsurare a unităţilor din reţeaua hidrologică naţională;
  • Asigurarea asistenţei celor interesaţi să testeze aparatură hidrometrică de râu;
  • Asigurarea suportului pentru implementarea de noi tehnologii de măsurare a parametrilor hidrometrici;
  • Asigurarea de instructaje cu privire la operarea aparaturii automate de măsurare de către personalul din teritoriu.

Share this post