Sectia Hidrometria râurilor și lacurilor

  • elaborarea de ghiduri, îndrumare și instrucțiuni metodologice și tehnice;
  • produse informatice în domeniul colectării, prelucrării și validarii datelor hidrometrice;
  • analiza reprezentativității rețelei hidrometrice naționale;
  • redactarea Anuarului Hidrologic pentru apele de suprafață;
  • asigură implementarea de noi metodologii de obținere, colectare, prelucrare și validare a datelor și informațiilor hidrologice;
  • confirmă, pe baza analizei anuale, calitatea datelor și informațiilor hidrologice obținute în cadrul unităților teritoriale ale sistemului hidrologic național, în vederea includerii lor în Anuarul Hidrologic și în baza de date;
  • organizarea de seminarii legate de formarea profesională continuă și cerificarea de competențe în domeniul hidrologiei;
  • îndrumarea metodologică și tehnică a unităților teritoriale ale sistemului hidrologic național;
  • elaborarea de norme de muncă pentru personalul din rețeaua hidrometrică națională.


Share this post