Sectia Planuri de Amenajare a Bazinelor Hidrografice

Produse

 • studii şi cercetări în domeniul managementului resurselor de apă:
  • pentru fundamentarea deciziilor, a politicilor şi strategiilor în domeniul apei;
  • pentru fundamentarea planurilor referitoare la situaƫii de criză – inundaƫii / secete;
  • pentru identificarea acƫiunilor, măsurilor si tehnicilor de adaptare la schimbarile climatice.
 • studii pentru implementarea Directivei Inundaƫii 2007/60/EC
  • coordonarea tehnică a elaborării Planurilor de management a riscului la inundaƫii (P.M.R.I.), (cu sprijinul Administraƫiilor Bazinale de Apă)
  • elaborarea metodologiilor necesare a fi raportate în sistemul WISE pentru implementarea Directivei 2007/60/CE

 

 • studii şi cercetări privind apele de suprafaƫă (utilizând modele matematice):
  • inundabilitatea generată de revărsarea cursurilor de apă;
  • gestionarea volumelor de apă din lacurile de acumulare pentru diverse folosinƫe;
  • dispersia poluanƫilor.

 • expertize de specialitate în domeniul gospodăririi apelor.

Share this post