Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 31.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
30.03.2020 ora 07.00 – 31.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂUR
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, cursul mijlociu şi inferior al Jiului şi cursul superior al Prutului unde au fost în ușoară creștere datorită propagării şi râurile din bazinele inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Motru, bazinele superioare ale Firizei, Jiului, Gilortului, Lotrului, Oltețului, Argeșului și cursul superior şi mijlociu al Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Amaradia), ai Oltului mijlociu şi inferior (Turcu, Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Mamu), ai Mureșului inferior şi ai Argeşului (Vâlsan, Râul Doamnei, Argeşel, Sabar, Potop, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.03.2020 – 31.03.2020 a fost  în  scădere,  având  valoarea  de  4300 m3/s,  sub  media multianuală a lunii martie (6700 m3 /s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Tulcea și în creștere la Calafat.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
31.03.2020 ora 07.00 – 01.04.2020 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Sunt posibile mici creşteri pe unele râuri din zonele de deal şi munte ca urmare a precipitaţiilor prognozate si cedăriimapei dinstratul de zăpadă.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere la Gruia şi la Bechet şi în scădere la Calafat şi pe sectorul Corabia – Tulcea.