Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.11.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
29.11.2020 ora 07.00 – 30.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) existente s-au menţinut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe cursurile superioare ale Mureșului, Bistriței și pe afluenții acesteia Dorna și Neagra.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Bârzava, Caraș, cursurile superioare ale Trotușului și Siretului, cursul inferior ale Begăi și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Lăpuș, Bega Veche, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.11 – 30.11.2020 a fost în scădere, având valoarea de 3600 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Călărași şi relativ staţionare pe sectorul Cernavodă – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
30.11.2020 ora 07.00 – 01.12.2020 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheată) existente, pe râurile din zonele montane din nordul, centrul și estul țării se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi relativ staţionare pe sectorul Brăila – Tulcea.