Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
24.01.2020 ora 07.00 – 25.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice s-au menţinut fără modificări importante, exceptând unele râuri mici din zonele de deal și munte din jumătatea de sud a ţării, unde au fost în ușoară diminuare. Predomină podul de gheață în bazinele hidrografice: Tur, Someșul Mare, bazinele superioare ale Crişului Repede, Mureşului, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Caraş, Nera, Bârlad, bazinul superior al Jijiei, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Turcu, Homorod, Hârtibaciu, Cerna, Beica, Cungrişoara) și ai Argeșului superior (Râul Doamnei, Cârcinov şi Dâmbovnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.01.2020 – 25.01.2020 a fost în scădere,  având valoarea de 2800 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
25.01.2020 ora 07.00 – 26.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare. 
Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, mai ales din vestul și sudul țării.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice se vor menține fără modificări importante, exceptând unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul și sudul țării, unde vor fi în ușoară diminuare.     
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2750 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.