Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.06.2019 ora 07.00 – 21.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere, datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu. Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caras, Nera, Cerna, Bistrița, Putna, Rm. Sărat, bazinul superior și mijlociu al Trotușului, bazinele superioare ale Buzăului și Moldovei și doar prin propagare pe cursul mijlociu și inferior al Siretului, pe cursul inferior al Bârladului și pe cursul superior și mijlociu al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi pe cele din Dobrogea debitele au fost staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal și munte, în special din Crișana, Banat și Moldova.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Bega, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, Moldova, Trotuș și Prut, cursurile inferioare ale Târnavelor, Begăi Vechi, Oltului și cele din Dobrogea.
Se  situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Valenii de Munte – Teleajen (300+20)-jud.PH, Prut – Şiviţa  (435+49)-jud.GL
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (500+26)-jud. VS, Prut – Oancea (440+105)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAŢIE râul Niscov la staţia hidrometrică Mierea (250+20)-jud.BZ
COTA DE ATENŢIE râul Sasa la staţia hidrometrică Poieni (50+10)-jud.TM, 
În interval s-au emis 8 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE şi 8 ATENŢIONĂRI HDIROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 20.06.2019. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.06 – 21.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 7700 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
Nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Cernavodă (500+40)-jud. CT, Hârşova (580+22) – jud. CT, Vadu Oii (600+24) – jud CT, Brăila (560+35) – jud. BR, Galaţi (560+9) – jud.GL, Isaccea (380+80) – jud. TL (ora 18:00) și Tulcea (320+56) – jud. TL (ora 18:00).
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.06.2019 ora 07.00 – 22.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării exceptând râurile din zona de câmpie din sudul ţării şi cele din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ. 
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la stația hidrometrică Șivița (435+35)-jud. GL și peste
COTELE DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrice Fălciu (500+10)-jud. VS și Oancea (440+90)-jud.GL. 
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.43 din 20.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (7500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE pe sectorul Cernavodă – Tulcea. Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.