Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.02.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.02.2019 ora 07.00 – 11.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Siretului şi Prutului, unde au fost în creştere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Trotuș, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someș, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Nera, Cerna, Jiu, Olt și afluenților de dreapta ai Siretului, unde au fost relativ staționare.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+16)-jud. SM (sector îndiguit) datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti.
      Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega, Moraviţa, Vedea, Neajlov, Bârlad, Jijia, bazinele superioare ale Turului, Timișului, Mureşului, râurile din Dobrogea și pe cursul inferior al Bistriţei. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, pod de gheaţă și năboi) existente pe râurile din Moldova, bazinele superioare ale Mureșului, Arieșului, Jiului, Lotrului și, izolat, Oltului au fost în usoară diminuare şi restrângere.
Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente pe cursurile superioare ale Siretului, Bistriţei şi unii afluenţi ai Trotușului.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.02 – 11.02.2019 a fost în creştere, având valoarea de 7400 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.02.2019 ora 07.00 – 12.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din Moldova, cele din Dobrogea,  bazinul hidrografic Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, bazinul inferior al Oltului, unde vor fi relativ staționare și cursurile inferioare ale Crișurilor, Timișului și Bârzavei, unde vor fi în scădere.
Se va menţine peste COTA DE ATENŢIE râul Tur – aval acumularea Călineşti (sector îndiguit) datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti.
Formațiunile de gheață existente vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia şi în creştere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.