Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.09.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
08.09.2018 ora 07.00 – 09.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm.Sărat, Putna, Trotuş, Bârlad, cursul inferior al Prutului şi râurile din Dobrogea unde au fost staţionare şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare.
Mici creşteri de debite și niveluri datorită precipitațiilor slabe căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de munte, în special din zona Carpaților Orientali.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari ( în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crişul Repede, Crișul Alb superior, Arieș, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Jiu (fără Motru), Vedea, Moldova, Bistriţa, pe Someş-aval Dej, pe cursul inferior al Ialomiţei, pe cursul mijlociu al Buzăului, pe cursul superior al Trotuşului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureșului şi Siretului, pe cursul Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului şi Argeşului şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe Bârlad și pe afluenții Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08 – 09.09.2018 a fost în creștere, având  valoarea de  3500 m3/s, sub  media   multianuală  a  lunii  septembrie   (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Tr.Măgurele şi Olteniţa – Tulcea şi staţionare pe sectorul Zimnicea  – Giurgiu.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
09.09.2018 ora 07.00 – 10.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul superior şi mijlociu al Prutului unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale şi creşteri de debite și niveluri pe unele râuri mici din zonele de munte, în special  din sudul şi estul ţării, datorită precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staţionar (3500 m3/s).
Pe  sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia şi în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.