Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.07.2020 ora 07.00 – 07.07.2020 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a  precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, Argeșului, Ialomiței, bazinele superioare și mijlocii ale Jiului și Oltului, pe unii afluenți ai Mureșului din județul Hunedoara și numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Mureșului, Târnavei, pe cursul mijlociu al Siretului (sectorul Nicolae Bălcescu – Adjudul Vechii) şi cursul Prutului pe sectorul şi Fălciu – Şiviţa, relativ staționare pe râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului și Crișului Repede și în scădere pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri mici din zona de munte din sud-vestul, centrul și nordul țării, ca urmare a precipitațiilor înregistrate sub formă de aversă, cu caracter torențial.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișuri, Mureș, Bârzava, Caraș, Nera, Jiu, Suceava, bazinele superioare ale Moldovei, Trotușului, cursul superior și mijlociu al Bistriței, cursurile mijlocii și inferioare ale Begăi, Timișului, cursurile inferioare ale Barcăului și Cernei, pe cursurile Siretului și Prutului şi mai mici (10-30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Prisăcani – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
Se situează peste:
COTELE DE PERICOL râul Prut la staţiile hidrometrice Drânceni (700+6)-jud.VS și Fălciu (600+43) – jud.GL;
COTELE DE INUNDAȚIE râul Prut la stațiile hidrometrice Prisăcani (520+43)-jud.IS și Oancea (550+45)-jud.GL;
COTELE DE ATENȚIE râul Prut la stația hidrometrică Şiviţa (360+40) – jud. GL.
În interval au fost emise șapte AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 33 din 06.07.2020.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.07 – 07.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 6500 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.07.2020 ora 07.00 – 08.07.2020 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmarea a precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Lăpuș, bazinele superioare ale Turului, Someșului Mic, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Mureșului, Târnavelor, Begăi, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, afluenților de dreapta ai Siretului, bazinele superioare și mijlocii ale Timișului, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, unii afluenți ai Mureșului inferior din județul Hunedoara, cursurile inferioare ale Siretului și Prutului și în scădere pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri  mici din zonele de deal și de munte din nordul, centrul și estul ţării, datorită averselor de scurtă durată și cu caracter torențial prognozate.
Se vor menţine peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Prisăcani – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTELE DE PERICOL: Prut – Drânceni (700+4)-jud.VS, Prut – Fălciu (600+45) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+10)-jud.GL.
COTA DE ATENȚIE: Prut – Şiviţa (360+50) – jud. GL.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 33 din 06.07.2020.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6300 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.