Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.07.2020 ora 07.00 – 02.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul Prutului – aval Ungheni, unde au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Alb, Vedea, Argeș, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Jijia, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Ialomiței, Bistriței, Trotușului și cursul mijlociu și  inferior al Siretului, unde se află la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul Bîrladului și cursul superior şi mijlociu al Jijiei, unde se află la valori cuprinse între 10-30% din normalele lunare.
Se situează peste:
– COTA DE PERICOL râul Prut la s.h. Stânca Aval (375+44) – jud. BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară;
– COTELE DE INUNDAȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600+8) – jud.IS,  Prut – Prisăcani (520+65) – jud. IS, Prut – Drânceni (630+61) – jud. VS și Prut – Fălciu (550+30) – jud. GL;
– COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice:  Jijia – Chiperești (400+80) – jud. IS, Prut – Oancea (440+55) – jud. GL. 
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Topolog la staţia hidrometrică Săraiu (300+90) – jud. CT.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 28 din 30.06.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.07 – 02.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 7200 m3/s, peste mediile multianuale ale luniilor iunie (6400 m3/s) şi iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița și în creștere pe sectorul Călărași – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
02.07.2020 ora 07.00 – 03.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul Prutului – aval Ungheni, unde vor fi în creștere  prin propagare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu creșteri mai însemnate de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de deal și de munte din vestul, nordul şi centrul ţării, ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă și cu caracter torențial.
Ca urmare a propagării viiturii, pe râul Prut se vor situa peste:
– COTA DE PERICOL râul Prut la s.h. Stânca Aval (375+42) – jud. BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară; 
– COTELE DE INUNDAȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600+16) – jud.IS, Prut – Prisăcani (520+75) – jud. IS, Prut – Drânceni (630+67) – jud. VS și Prut – Fălciu (550+45) – jud. GL;
– COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice:  Jijia – Chiperești (400+90) – jud. IS, Prut – Oancea (440+70) – jud. GL. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 28 din 30.06.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Călărași și în creştere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.