Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.03.2020 ora 07.00 – 02.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău și bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, Arieșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei.
Pe râurile din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, pe afluenții Prutului și cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente izolat doar în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriței, au fost în diminuare și restrângere.
Se mențin aglomerările de gheţuri pe râul Dorna, com Poiana Stampei, loc. Poiana Stampei.    
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Timiș, Caraș bazinul superior al Crișului Repede și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Trotușului și Prutului şi pe unii afluenți ai Crișului Alb (Bănești, Sighișoara, Cigher), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.03.2020 – 02.03.2020 a fost în creștere, având valoarea de 4500 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  martie  (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Zimnicea și în scădere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.
 
    
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 02.03.2020 ora 07.00 – 03.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș și bazinul superior și mijlociu al Oltului și în general staționare pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie și formarea de viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creșteri mai însemnate de niveluri și debite se pot produce pe unele râuri mici din vestul și nord – vestul țării datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ, sub formă de aversă, prognozate.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente pe râurile din zonele de munte din nord – estul țării vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
 b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Olteniţa, relativ staţionare pe sectorul Călăraşi – Cernavodă și în scădere pe sectorul Hârşova – Tulcea.