Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.07.2019 ora 07.00 – 06.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, bazinul superior al Ialomiţei, în scădere pe râurile din bazinele:Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Siret, Prut, Olt superior şi Ialomiţa mijlocie şi inferioră, iar pe celelalte râuri au fost relativ staţionare.
Creşteri izolate s-au mai înregistrat ca urmare a precipiatţiilor căzute în interval şi pe unele râuri din bazinele Bistritei, Jijiei şi Trotuşului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega,  Jiu, Ialomița, Moldova, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului și Trotușului, pe cursul Prutului și cursul inferior al Argeșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Jijia, Sitna, Bahlui şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior (Domald, Secaș, R. Mare, Strei).
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+50)-jud.GL.