Raport de evaluare preliminară a riscului la inundaţii al ABA Siret