Proiecte naționale

Proiecte cu  finantare nationala in curs de derulare

In prezent in INHGA nu se desfasoara proiecte cu finantare nationala.

***

Proiecte cu  finantare nationala finalizate in ultimii 5 ani

CLIMHYDEX – Schimbari ale extremelor climatice si impactul asociat in evenimentele hidrologice din Romania” (2012 – 2016)

  • Imbunatatirea cunostintelor privind intelegerea mecanismelor complexe de control al variabilitatii celor mai importante extreme meteorologice şi climatice care au loc în Romania, la diferite scari de timp, pentru a estima incertitudinea asociata proiectiilor lor într-un viitor perturbat climatic şi pentru a cuantifica impactul schimbarilor climatice asupra regimului hidrologic concentrându-se pe evenimente extreme.  (http://climhydex.meteoromania.ro).

VULMIN  – „Vulnerabilitatea asezarilor si mediului la inundatii în România in contextul modificãrilor globale ale mediului”(2012-2016)

  • imbunatatirea dezvoltarea de noi metodologii sau îmbunătăţirea celor existente pentru evaluarea vulnerabilităţii localităţilor, infrastructurii şi mediului la hazarde hidrologice la diferite scări de abordare (naţională sau locală), dezvoltarea unei baze de date geospatiale privind inventarul evenimentelor istorice, precum şi dezvoltarea de proceduri bazate pe criterii geomorfologice pentru identificarea, cu un anumit grad de precizie, a zonelor susceptibile la inundaţii. (www.igar-vulmin.ro)

e-LAC  – „Operarea pro-activã a lacurilor de acumulare în conditii extreme (inundatii si secetã) cu ajutorul sistemelor de suport decizional complexe (SSDC). Studiu de caz: bazinul Jijia”(2012 – 2016)

  • Proiectarea si realizarea unui prototip de sistem complex de suport decizional (SSDC) pentru exploatarea optimă a lacurilor de acumulare în condiţii hidrologice extreme (viituri si secete). (http://granturi.ubbcluj.ro/elac/)

PSMLAND – „Analysis of Precipitations and Soil Moisture Conditions Triggering Lanslide Occurrence in Subcarpathian Area between Prahova and Ialomita Valley (2013-2015)

  • Monitorizarea precipitatiilor si a umiditatii solului ca factori in aparitia alunecarilor de teren in arealul Prahova-Ialomita. (mai mult…)

SCADA – „Federatie de sisteme SCADA, instrument colaborativ pentru managementul resursei de apa. Aplicatie Pilot pe bazinul Somes” (2014-2016)

  • Dezvoltarea şi testarea in conditii reale de functionare a unei arhitecturi inovative, colaborative şi a instrumentelor asociate pentru integrarea sistemelor SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) dintr-un bazin hidrografic asigurând gestiunea integrata a resursei de apa – IWRM.

MATES-nZEB – „Managementul acviferelor locale pentru stocaj termic ca tehnologie curata pentru cladiri cu consum de energie aproape egal cu zero” (2014-2016)

  • Facilitarea furnizarii de energie din sursa geotermala cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero prin integrarea inteligenta a sistemelor ATES de incalzire si racire cu stocaj temporar in stratul acvifer – realizarea unui pilot experimental. (http://www.energie-constructii.ro/mates-nzeb/en/index.php )

DESWAT – „Destructive Water Abatement and Control of Water Disasters” (2005-2014)

  • Monitorizarea raurilor prin instalarea de statii automate cu senzori de masurare a nivelului apei, precipitatiilor, temperaturii aerului si apei, precum si de masurare a principalilor parametri de calitate a apei;
  • Realizarea de prognoze hidrologice de scurta si medie durata, prin achizitionarea de modele performante de prognoza si integrarea modelelor romanesti de prognoza VIDRA, CONSUL si UNDA in sistemul decizional al apelor;
  • Integrarea sistemului de comunicatii si radare din cadrul proiectului SIMIN (Sistemul National Integrat de Meteorologie) in DESWAT.

***