Planurile de management al riscului la inundații

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cu contribuƫia Institutului Naƫional de Hidrologie și Gospodărire a Apelor supune dezbaterii publice documentul Planul de Management al riscului la Inundatii – Draft.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii până la data de 15 decembrie 2015, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor, la adresa de e-mail: directiainundatii@gmail.com (persoană de contact: Doamna Simona Olimpia NEGRU – Director Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor) și la Institutul Naƫional de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, la adresa de e-mail: bogdan.ion@hidro.ro (persoană de contact: Domnul Bogdan Mirel ION – Secƫia Planuri de Amenajare a Bazinelor Hidrografice).