Operarea pro-activã a lacurilor de acumulare în conditii extreme (inundatii si secetã) cu ajutorul sistemelor de suport decizional complexe (SSDC). Studiu de caz: bazinul Jijia”(2012 – 2016)

  • Proiectarea si realizarea unui prototip de sistem complex de suport decizional (SSDC) pentru exploatarea optimă a lacurilor de acumulare în condiţii hidrologice extreme (viituri si secete). (http://granturi.ubbcluj.ro/elac/)

Share this post