Ciclul II – Etapa 3 – Planurile de management al riscurilor la inundații

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul  Mediului, Apelor şi Pădurilor cu contribuƫia Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi a Institutului Naƫional de Hidrologie și Gospodărire a Apelor supune dezbaterii publice documentele Planurile de Management al riscului la Inundatii la nivel de Administraţii Bazinale de Apă actualizate – Versiune preliminară.
Aceste documente au fost elaborate în cadrul proiectulului „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS”, Cod SIPOCA 734 Cod MySmis 2014 130033 (www.inundatii.ro) – lider de proiect Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, partener Administrația Națională „Apele Române” având sprijinul Băncii Mondiale.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii până la data de 15 martie 2023, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcția Generală Ape, la adresa de e-mail: directiainundatii@gmail.com (persoană de contact: Doamna Simona Olimpia NEGRU – Director General, Direcția Generală Ape) și la Administraţia Naţională „Apele Române” (persoană de contact: Domnul Ionel Sorin RÎNDAŞU-BEURAN – Director Departamentul Situații de Urgență) la Institutul Naƫional de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, la adresa de e-mail: andreea.galie@hidro.ro (persoane de contact: Domnul Viorel CHENDEŞ – Director Ştiinţific, Doamna Andreea-Cristina GĂLIE – Director Gospodărirea Apelor).