Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 31.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
30.12.2021 ora 07.00 – 31.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea și pe cele din bazinele Siret și Prut unde au fost staționare. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Bârlad, Prut, Vedea, unii afluenți ai Bistriței, bazinul mijlociu și inferior al Jiului și bazinul inferior al Oltului, unde se află sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, sloiuri şi pod de gheaţă) prezente pe râurile din Moldova (exceptând Buzăul) și izolat în bazinul Argeșului, bazinul superior al Mureșului și bazinul inferior al Oltului, s-au menţinut fără modificări importante. 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râul Crișul Alb  la stația hidrometrică Chișineu Criș (600+115)-jud.AR.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.12.2021 – 31.12.2021 a fost în creștere, având valoarea de 5500 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au în creștere pe sectorul Gruia – Călărași și în scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
31.12.2021 ora 07.00 – 01.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea și pe cele din bazinele Siret și Prut unde vor fi staționare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente se vor menține fără modificări importante. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidormetrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.