Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 31.12.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.12.2018
ora 07.00 – 31.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele: Crasna, Barcău, cursul inferior al Mureșului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, Sucevei,  Putnei, Rm. Sărat, Bârladului și Jijiei, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Bârzava, Caraș, Cibin, Neajlov, Trotuș, Moldova, Suceava, bazinul mijlociu și inferior al Timișului, bazinele inferioare ale Mureșului, Argeșului și Siretului şi sub 30% din normale pe cursul inferior al Jijiei.
Formațiunile de gheață existente au fost în diminuare şi ușoară restrângere. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30 – 31.12.2018 a fost în crestere, având  valoarea de  5300  m3/s,  peste media  multianuală   a  lunii  decembrie  (5200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Galaţi și în scădere pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 31.12.2018
ora 07.00 – 01.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, cursurile inferioare ale Someșului și Mureșului, unde vor fi în scădere.
Formațiunile de gheață existente se vor menține fără modificări importante. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.