Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 31.10.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
30.10.2020 ora 07.00 – 31.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mic, bazinele superioare ale Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Mureșului, Târnavelor, afluenților Siretului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului, Begăi, Timișului, Bârzavei și pe unii afluenți ai Mureșului inferior și relativ staționare pe celelalte râuri.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval s-au mai înregistrat și pe unele râuri din zonele de munte, în special din bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, pe unii afluenți ai Oltului inferior și pe unele râuri din Dobrogea.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someșul Mic, Bega, Bârzava, Caraș, Ialomița, cursurile superioare ale Crișului Alb, Trotușului, cursul mijlociu și inferior al Siretului, unii afluenți ai Mureșului inferior și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Bârlad, Tazlău și Râmnicu Sărat.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.10 – 31.10.2020 a fost în scădere, având valoarea de 5600 m3/s, peste media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Călărași și relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
31.10.2020 ora 07.00 – 01.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Vedea, Bârlad, Prut, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, Ialomiței, unele râuri din bazinul inferior al Oltului și cursurile inferioare ale Someșului și Crișurilor, unde vor fi relativ staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Brăila şi relativ staționare pe sectorul Galați – Tulcea.