Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 31.10.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.10.2019 ora 07.00 – 31.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere, datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din sudul şi estul ţării unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe Mara, Tur, Bega Veche, Timiș superior, Nera, Cerna, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuța, Ilișua, Fizeș, Lăpuş), ai Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Domald, Secaș, Sebeș, Strei, Râul Mare), Jiului (Jaleş, Amaradia) şi Oltului (Ghimbășel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Olteț).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.10.2019 – 31.10.2019 a fost staționar, având valoarea de 2100 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 31.10.2019 ora 07.00 – 01.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ușoară datorită propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Begăi, Timişului, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi Ialomiţa, staţionare pe cele din bazinele Vedea, Prut, Bârlad, bazinele inferioare ale Oltului şi Argeşului şi cele din Dobrogea şi în scădere. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2050 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi scădere la Gruia şi Corabia – Tulcea şi în creştere pe sectorul Calafat – Bechet .