Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 31.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.07.2020 ora 07.00 – 31.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Turului,  Mureșului, Begăi, Timișului și Moldovei, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Jijia şi cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele montane, în special din bazinele hidrografice Someșul mic, Lotru, Cibin, Jijia, Bârlad, bazinele superioare ale Izei, Sucevei, Moldovei și Bistriței, ca urmare a  precipitațiilor sub formă de aversă căzute în interval, izolat mai însemnate cantitativ. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Prut la stația hidrometrică Şiviţa (360+40) – jud. GL.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Alb, Timiș, Bârzava, Jiu, Suceava, Moldova, bazinele superioare ale Bistriței, Trotușului, cursurile superioare ale Carașului, Nerei, Cernei, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Begăi și unii afluenți ai Mureșului inferior și pe cursul Prutului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei.
În interval au fost emise nouă ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.07 – 31.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele, în creștere pe sectorul Zimnicea – Brăila și staționare pe sectorul Galați – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 31.07.2020 ora 07.00 – 01.08.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Jijia, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului, Bistriței, Moldovei și Sucevei, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele montane, în special din sud-vestul, sudul și estul țării, ca urmare a  precipitațiilor sub formă de aversă prevăzute, izolat mai însemnate cantitativ.
Se va menţine peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Prut la stația hidrometrică  Şiviţa (360+28) – jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea, în creştere pe sectorul Giurgiu – Galați şi staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.