Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 31.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.05.2019
ora 07.00 – 31.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Pogăniș, Bârzava, Siret, afluenții Prutului, pe cele din Dobrogea și numai prin propagare pe cursul inferior al Mureșului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Jiu, Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței și afluenții Oltului inferior, debitele au fost staționare, iar pe celelalte în general în scădere.
Ca urmare a precipitațiilor, sub formă de averse torențiale, căzute în interval şi propagării, s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici cu efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE  în bazinul hidrografic Somneșul Mare, Jijia, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Crișului Repede și Crișului Negru. 
Din datele primite până la ora 600, se situează peste:  
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (310+30)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+40)-jud.SM, Crasna – Berveni (590)-jud. SM
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice Tur – Călinești Oaș (350+49)-jud. SM, Tur – Turulung (360+24)-jud.SM, Crasna – Șimleul Silvaniei (300+86)-jud. SJ, Crasna – Craidorolț (350+)-jud. SM,  Crișul Negru – Tinca (350+98)-jud. BH, Crișul Negru – Talpoș (680+68)-jud. BH, Crișul Negru – Zerind (600)-jud. AR, Fânețelor – Sălsig (275+21)-jud. BH, Holod – Holod (300+4)-jud. BH, Topa – Hidișel (400+44)-jud. BH,  Chizdia – Ghizela (250+10)-jud. TM, Bârzava – Partoș (50+23)-jud. TM,  Prut – Fălciu (500+38)-jud.VS, Prut – Oancea (440+56)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+59)-jud.GL.
În interval s-au situat peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice Șieu – Domnești (300)-jud. BN, Budac – Budacul de Jos (190+31)-jud. BN, Topolog – Saraiu (400+40)-jud. CT și peste; 
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Șieu – Domnești (210+37)-jud. BN,  Briheni – Șuștiu (175+8)-jud. BH, Cijhic – Copăcel (225+73)-jud. BH, Valea Nouă – Husasău de Tinca (250+50)-jud. BH și Pogăniș – Valea Pai (200+14)-jud. CS.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Ialomiţa, Bârlad, cele din Dobrogea bazinele superioare ale Timișului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.  
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 24 din 30.05.2019.
În interval au fost emise 8 AVERTIZĂRI de FENOMENE IMEDIATE şi 4 ATENŢIONĂRI de FENOMENE IMEDIATE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.05 – 30.05.2019 a fost staţionar, având valoarea de 9100 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Zimnicea și Galați – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Giurgiu – Brăila.
La stația hidrometrică Isaccea – jud. TL nivelul s-a menținut peste FAZA I DE APĂRARE (380+8).
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 31.05.2019
ora 07.00 – 01.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate și propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din jumătatea de sud a țării, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, datorită precipitaţiilor sub formă de averse torențiale, prognozate și propagării.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor situa peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+20)-jud. SM, Crasna – Domănești (500+45), Crasna – Berveni (590)-jud. SM, Crișul Negru – Tinca (450+20)-jud. BH,  și peste;  COTELE DE ATENȚIE  Someș sectorul Beclean – Dej, Crasna sectorul Șimleul Silvaniei – Craidorolț și cursurile inferioare ale râurilor Șieu, Crișul Negru și Prut cu valori cuprinse între 20 – 100 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 24 din 30.05.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (9000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staționare la Gruia şi pe sectorul Călărași – Tulcea şi în scădere pe sectorul Calafat – Oltenița. 
La stația hidrometrică Isaccea – jud. TL nivelul se va menține peste FAZA I DE APĂRARE (380).