Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 31.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 31.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Mureș, Nera, Cerna, Siret, Prut, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Timișului și Bârzavei. 
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Neajlov –  Călugăreni (260+26)-jud.GR, Sabar – Poenari (200+6)-jud.GR;  
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bega Veche –Cenei (320+12)-jud.TM, Călmățui – Crângu (80)-jud.TR, Urlui – Furculești (150+16)-jud.TR,  Argeş – Budeşti (250+19)-jud.CL, Glavacioc – Crovu (200+48)-jud.GR, Neajlov – Vadu Lat (150+26)-jud.GR, Sabar – Vidra (360+8)-jud.IF, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+41)-jud.IF, Bărlad  – Tecuci (300+4)-jud.GL, Vaslui – Codăiesti (400+8)-jud.VS.
În interval s-a situat la COTA DE ATENŢIE râul Bârlad la s.h. Negreşti (500)-jud.VS.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 21 din 29.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30 – 31.03.2018 a fost staţionar, având valoarea de 10200 m3/s, peste media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectoarele Gruia – Bechet şi Calăraşi – Tulcea şi în scădere pe sectorul Corabia – Olteniţa.
Din informațiile primite până la ora 600, nivelurile se situează peste:
–  FAZA a III-a DE APĂRARE la stația hidrometrică Hârşova (660+14) – jud. CT;
FAZA a II-a DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Calafat (600+2)-jud.DJ, Bechet (600+46) – jud. DJ, Corabia (550+32) – jud. OT, Tr. Măgurele (550+42) – jud. TR, Zimnicea (610+36) – jud. TR, Giurgiu (640+10) – jud. GR, Olteniţa (630+16) – jud. CL, Călăraşi (620) – jud. CL, Feteşti (665+7) – jud. IL, Cernavodă (600+31) – jud. CT, Brăila (610+19) – jud. BR și Galaţi (600+5) – jud. GL; 
FAZA I DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Gruia (610+36)-jud.MH, Vadu Oii (600+62) – jud. CT, Isaccea (380+106) – jud. TL și Tulcea (320+75) – jud. TL.
Se menține AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 18 din 26.03.2018.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 31.03.2018 – 01.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând Vedea, cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi râurile din Dobrogea unde vor fi în scădere.
Sunt posibile creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APARARE pe unele râuri din vestul, centrul şi sudul țării datorită precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.  
Se vor mai mentine peste: 
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Neajlov –  Călugăreni (260+15)-jud.GR;  
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bega Veche – Cenei (320+5)-jud.TM, Argeş – Budeşti (250+25)-jud.CL, Glavacioc – Crovu (200+35)-jud.GR, Sabar – Poenari (180+15)-jud.GR, Sabar – Vidra (360+12)-jud.IF, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+25)-jud.IF.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 21 din 29.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (10100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea, staţionare pe sectorul Giurgiu  – Olteniţa și în creștere pe sectorul Călăraşi – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste: 
FAZA a III-a DE APĂRARE la stația hidrometrică Hârşova, jud. CT;
FAZA a II-a DE APĂRARE pe sectoarele Bechet – Cernavodă şi Brăila – Galaţi,  judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Brăila şi Galaţi;
–  FAZA I DE APĂRARE la Calafat, Vadu – Oii şi pe sectorul Isaccea – Tulcea, judeţele Dolj, Constanţa şi Tulcea.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 18 din 26.03.2018.