Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 31.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul30.01.2020 ora 07.00 – 31.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş (exceptând bazinul Târnavelor), Bega, Timiş, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior și mijlociu al Oltului, iar pe celelalte râuri, debitele vor fi în general staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente vor fi în diminuare și restrângere, determinând prin evoluția lor variații artificiale de niveluri pe unele sectoare de râu, exceptând râurile din bazinele superioare şi mijlocii ale Oltullui, Argeşului şi Bistriţei unde se vor menţine fără modificări importante.   
Predomină podul de gheață în bazinul superior al Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Crişului Repede și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Moravița, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu și inferior al Crişului Negru, cursul mijlociu și inferior al Crasnei,  pe unii afluenţi ai Someşului ( Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa,  Râul Mare), ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Homorod, Hârtibaciu, Lotru, Cerna, Beica, Cungrișoara) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Dâmbovnic).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 30.01.2020 – 31.01.2020 a fost staţionar, având valoarea de 2650 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia și Oltenița – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Tr. Măgurele – Giurgiu.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 31.01.2020 ora 07.00 – 01.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş (exceptând bazinul Târnavelor), Bega, Timiş, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior și mijlociu al Oltului, iar pe celelalte râuri, debitele vor fi în general staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe râurile din zonele de deal și munte din nordul, centrul, sudul și estul țării vor fi în diminuare și restrângere determinând prin evoluția lor variații artificiale de niveluri pe unele sectoare de râu.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Giurgiu şi Cernavodă – Tulcea si relativ staţionare pe sectorul Olteniţa – Călăraşi.