Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.10.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
29.10.2019 ora 07.00 – 30.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Crasna, Barcău, bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotușului și bazinele superioare ale Mureșului și Oltului unde au fost în ușoară creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe Mara, Tur, Bega Veche, Timiș superior, Nera, Cerna, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuța, Ilișua, Fizeș, Lăpuş), ai Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Domald, Secaș, Sebeș, Strei, Râul Mare), Jiului (Jaleş, Amaradia) şi Oltului (Ghimbășel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Olteț).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.10.2019 – 30.10.2019 a fost staționar, având valoarea de 2100 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
30.10.2019 ora 07.00 – 31.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ușoară datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Argeșului și Ialomiței și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Crișurilor.
Pe celelalte râuri debitele vor fi în general staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.