Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.09.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.09.2020 ora 07.00 – 30.09.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Arieș, Târnave, Siret, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului și Argeșului precum și pe afluenții și cursul superior al Prutului, iar pe celelate râuri, debitele au fost în general staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite şi niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri mici din Moldova și Maramureș, datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ, sub formă de aversă, căzute în interval.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava,  bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici, pe cursul Crișului Alb, cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe unii afluenți ai Trotușului (Dofteana, Oituz). 
În interval s-a situat peste COTA DE PERICOL râul Elan la stația hidrometrică Cantemir (170+15) – jud. VS.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 56 din 29.09.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.09 – 30.09.2020 a fost în creștere, având  valoarea  de  2800 m3/s, sub   media  multianuală  a  lunii  septembrie  (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Bechet, relativ staționare pe sectorul Corabia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.09.2020 ora 07 – 01.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișuri, Mureș, Crasna, Barcău, Someș, Tur, Iza, Vișeu, Suceava, Moldova, Bistrița, Jijia și numai prin propagare pe Siret și cursul superior al Prutului.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi în general în scădere. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite şi niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri aferente zonelor de deal și munte din nordul și centrul țării, datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ, sub formă de aversă, prognozate.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 56 din 29.09.2020 până la ora 16:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (3000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Zimnicea, staţionare la Giurgiu și în scădere pe sectorul Olteniţa – Tulcea.