Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.09.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.09.2019 ora 07.00 – 30.09.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, cursul Prutului, bazinul superior al Jiului, cursul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Vedei, pe cursurile inferioare ale Begăi, Jiului, pe Olt (sectorul Micfalău – Sf. Gheorghe), pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe cursul superior al Jijiei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29–30.09.2019 a fost în creştere,  având  valoarea  de  2300  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost fi în creştere uşoară pe sectorul Gruia – Bechet şi în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea. 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.09.2019 ora 07.00 – 01.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, cursul Prutului, cursul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Zimnicea și în scădere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.