Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.08.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
29.08.2020 ora 07.00 – 30.08.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staționare cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişului Negru, Crişului Alb, Mureşului, Timişului, Oltului şi Siretului unde au fost în scădere. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Arieş, Bârzava, cursurile superioare ale Carașului și Trotușului, cursurile mijlocii și inferioare ale Begăi și Timișului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Bârlad, Rm. Sărat şi Jijia și unii afluenți ai Argeșului (Vâlsan, Râul Doamnei).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.08 – 30.08.2020 a fost în  scădere,  având   valoarea   de  3700  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii august (4300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
30.08.2020 ora 07.00 – 31.08.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele  vor fi relativ staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Crişului Negru, Crişului Alb, Mureşului, Timişului, Oltului şi Siretului unde au fost în scădere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.